ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

Särskilda resevillkor
Avbeställningskostnader:
Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga eventuelt anmälningsavgiften eller avbästellningsavgiften.
Vid avbeställning 30-15 dagar före avresan skall resenären erlägga 25% av resans pris.
Vid avbeställning 14-8 dagar före avresan skall resenären erlägga 50% av resans pris.
Sker avbeställningen senare än 8 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris.